trang-trong.jpg

04/04/2019

Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ được Sở y tế công nhận đủ điều kiện cung ứng nguồn sữa mẹ hiến tặng đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế

CN. Nguyễn Thị Minh Tâm

Qua thời gian vận hành thử nghiệm, 3 mẻ sữa đầu tiên với 20,280 lít sữa mẹ hiến tăng từ ngày 15/3 đến 31/3/2019 của Ngân