trang-trong.jpg

14/03/2009

Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp lần IX

Thời gian

: ngày 02 - 03 tháng 04 năm 2009

Khai mạc

: 08g00 ngày 02 tháng 04 năm 2009

Địa điểm

Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh
111 Bà Huyện Thanh Quan - Quận 3 - TpHCM

Ngày 02/04/2009
06g00 - 07g30 Đón tiếp đại biểu.
07g30 - 08g00 Văn nghệ chào mừng.
08g00 - 08g30 Khai mạc Hội nghị - Hội trường 1.
08g30 - 12g00 Hội trường 1: Hội trường toàn thể.
12g00 - 13g30 Ăn trưa.
13g30 - 17g00

Hội trường 1: Sản khoa.
Hội trường 2: Hỗ trợ sinh sản.
Hội trường 3: Ung thư phụ khoa.

18g30 - 21g00 Gala Dinner (Nhà hàng Thủy tạ - Đầm Sen)
Ngày 03/04/2009
08g00 - 12g00

Hội trường 1: Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình.
Hội trường 2: Chẩn đoán tiền sản.
Hội trường 3: Nội soi - Lạc nội mạc tử cung.

12g00 - 13g30 Ăn trưa.
13g30 - 15g30 Hội trường 1: Nội soi - Lạc nội mạc tử cung.
Hội trường 2: Siêu âm.
15g30 - 17g00 Hội trường 1: Hội nghị toàn thể.
Tổng kết Hội nghị + Rút thăm may mắn.