trang-trong.jpg

30/06/2014

HN Châu Á Thái Bình Dương trong phụ khoa, hiếm muộn và siêu âm (COGI), lần thứ 6, ngày 20-22/11/2014

>> Link: http://www.cogi.org/vietnam/Default.aspx