trang-trong.jpg

15/05/2014

"Chung sức Bảo vệ chủ quyền Biển Đông"

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Quản lý chất lượng – BV Từ Dũ

Sáng ngày 14/5/2014 tại khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ đã có hoạt động rất thiết thực trong việc " Đồng hành cùng chương trình Chung sức Bảo vệ chủ quyền Biển Đông". Cuộc vận động đã thu hút các nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân quyên góp ủng hộ không chỉ với tấm lòng mà cùng với số tiền quyên góp hơn 40 triệu. Ngoài ra, bệnh viện Từ Dũ đã quyên góp 100 triệu đồng từ “quỹ một ngày lương” của các CBVC để chung tay bảo vệ chủ quyền của đất nước.

 Ảnh: N.T.N.H

 Ảnh: N.T.N.H

Nhân viên bệnh viện luôn luôn hướng về trường sa. Ảnh: N.T.N.H

Thân nhân bệnh nhân chung tay ủng hộ. Ảnh: N.T.N.H

Các chị nhân viên vệ sinh cũng đóng góp một phần nhỏ. Ảnh: N.T.N.H