trang-trong.jpg

Thư mời chào giá

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi:………………………………………………………………………

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu sửa chữa thay thế phụ tùng cho thiết bị dùng trong chuyên môn, nay thông báo đến các Công ty cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ sửa chữa thay thế phụ tùng như sau:

1. Chi tiết hàng hóa:

Stt

Tên hàng hóa

Đvt

Thời gian giao hàng