trang-trong.jpg

19/06/2019

Thông tin về Lễ mở thầu thuốc tại Bệnh viện Từ Dũ

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2019, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức Lễ mở thầu các gói thầu thuốc năm 2019.

Tham dự buổi mở thầu có đại diện Sở Y tế, Thanh tra Sở Y tế và đại diện Bảo hiểm xã hội Thành phố, lãnh đạo Bệnh viện và đại diện của 67 nhà thầu. Buổi mở thầu được bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút và kết thúc lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Tham gia gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có 7 nhà thầu; tham gia gói thầu thuốc Generic có 60 nhà thầu.

 Hình ảnh của buổi mở thầu sáng ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại Bệnh viện Từ Dũ.