trang-trong.jpg

05/06/2012

Xác định tỉ lệ tuổi nữ vị thành niên có thai và các yếu tố nguy cơ tại ba bệnh viện công tại TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Duy Tài, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Quốc Chinh, Võ Thị Thùy Diệu

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ và các yếu tố ảnh hưởng đến việc có thai ở nữ VTN.

Phương pháp nghiên cứu: tiến hành trình tự theo mục tiêu với 3 phương pháp cắt ngang, bệnh chứng và nghiên cứu  định tính.

Kết quả: tỷ lệ tuổi nữ VTN có thai là 3,94%. Các yếu tố nguy cơ của có thai VTN là không áp dụng biện pháp tránh thai (OR = 2,2), trao đổi thường xuyên với cha mẹ (OR = 0,4) và trao đổi với cha mẹ về giới tính (OR – 0,5). Việc triển khai giáo dục giới tính thật sự gặp khó khăn theo phong trào, y tế học đường chưa thật sự được chú trọng, khuynh  hướng giáo dục toàn diện chưa hoàn toàn được ủng hộ. 

Kiến nghị: Kết hợp chặt chẽ giữa trường học và nhân viên y tế chuyên trách sức khỏe sinh sản VTN  trong các buổi học về sức khỏe sinh sản và giới tính tại trường.

* Trích Tài liệu HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/05/12