trang-trong.jpg

12/08/2008

Sốt trong điều trị băng huyết sau sanh nguyên phát

Tổ chức Gynuity Healthy Projects đã thực hiện một thử nghiệm lâm sàng phối hợp với những đối tác tại Burkina Faso, Ecuador, Egypt, Turkey và Việt Nam nhằm tìm hiểu hiệu quả của misoprostol dùng trong điều trị băng huyết sau sinh nguyên phát (BHSS) tại chín cơ sở bệnh viện. Nghiên cứu này bao gồm hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có kiểm soát với giả dược, sử dụng 800mcg misoprostol ngậm dưới lưỡi so với oxytocin truyền tĩnh mạch, điều trị đầu tay tại nhiều cơ sở bệnh viện. Thêm vào những kết cục nguyên phát được đo đạc sau đây (lượng máu mất, thay đổi hemnoglobin, và sử dụng bổ sung chất co cơ), nghiên cứu cũng đánh giá những tiêu chí an toàn của thuốc, tác dụng phụ được báo cáo và sự chấp nhận. Kết quả của những tác dụng phụ được báo cáo sau điều trị với misoprostol được thảo luận dưới đây.

Xem xét những trường hợp sốt cao tại Quito, Ecuador

Một tỉ lệ sốt cao bất thường( ≥ 40.00C) được báo cáo ở những phụ nữ được điều trị với misoprostol vì BHSS tại một bệnh viện ở Quito, Ecuador. Điều thú vị là tỉ lệ sốt cao tương tự như vậy không ghi nhận được tại 8 bệnh viện khác tham gia vào những nghiên cứu này. Tại 8 bệnh viện này, tỉ lệ sốt cao ở phụ nữ phơi nhiễm với misoprostol trong khoảng 0,0% đến 8,2%, so với 34% tại một bệnh viện ở Ecuador. Tại sao sốt cao như thế chỉ tập trung ở Quito, Ecuador? Để trả lời cho câu hỏi này, nhóm nghiên cứu Ecuador đã rà soát lại những thực hành lâm sàng, đặc điểm của bệnh nhân và những yếu tố môi trường được suy ngẫm như cao độ của Quito, yếu tố di truyền của bệnh nhân như những yếu tố có thể góp phần vào tỉ lệ sốt cao này. Có thể chỉ là đơn giản sốt do thuốc có thể thường xảy ra ở một quần thể này hơn một quần thể khác. Tuy nhiên cho đến nay chưa có yếu tố nào được xác định có tương quan với việc xuất hiện sốt cao.

Sốt cao, cũng như run thoáng qua và tiêu chảy, đã được biết rõ là tác dụng phụ trong dự kiến của misoprostol. Hiếm có tài liệu về khuynh hướng của nhiệt độ ở những phụ nữ trải triệm sốt cao (trên 40.00C) của thuốc này sử dụng sau sanh. Để nắm bắt những chi tiết liên quan đến việc xuất hiện của tác dụng phụ này tại Ecuador, nhóm nghiên cứu đã ghi lại cách bắt đầu, thời gian, đỉnh điểm của nhiệt độ và cách điều trị sốt cao ở những phụ nữ bị BHSS. Một khi quan sát thấy sốt, thân nhiệt của phụ nữ được đo bằng một nhiệt kế thuỷ ngân ở miệng. Trong trường hợp sốt cao, nhiệt độ được đo mỗi giờ cho đến khi hết sốt. Nhiệt kế màng nhĩ và nhiệt kế điện tử ở miệng được sử dụng để so sánh kết quả với nhiệt kế đo ở miệng. Sốt được điều trị với acetaminophen, aspirin, và chườm mát theo phác đồ của bệnh viện. Điều dưỡng nghiên cứu chịu trách nhiệm điều trị có thể dễ dàng chẩn đoán và xử trí những cơn sốt cao này.

Nhiệt độ trung bình của những trường hợp sốt cao

Hầu hết đối tượng tham gia ở Ecuador (150/162) nhận 800 mcg misoprostol ngậm dưới liều đều trải nghiệm tăng thân nhiệt này (≥38.00C). Một phần ba (55/162) phụ nữ này sốt đo được ≥40.00C. Khuynh hướng chung những trường hợp sốt cao là sự gia tăng nhiệt độ nhanh trong vòng một giờ sau điều trị với misoprostol, đạt đỉnh 1-2 giờ sau điều trị, và giảm từ từ trong một thời gian khoảng 3 giờ (xem biểu đồ trên) . Nhiệt độ duy trì trên 40.00C trong vòng dưới 2 giờ, đo được 38.00C khoảng 6 giờ sau điều trị, và thường kèm theo run vừa hay nặng. Thay đổi tri giác được ghi nhận trong 4 bệnh nhân sốt cao, và thêm 4 bệnh nhân bị xỉu. 57% phụ nữ điều trị BHSS cho biết việc xuất hiện sốt có thể chấp nhận được. Tuy tần suất sốt cao có cao hơn dự kiến ở điểm nghiên cứu này, tác dụng phụ này không đe doạ đến tính mạng và không đưa đến nằm viện kéo dài.

Theo Gynuity Health Projects, Family Care International
Tháng 05 năm 2008