trang-trong.jpg

04/06/2008

Sơ bộ nghiên cứu tỉ lệ lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con giai đoạn trong tử cung

Bs. Trần Thị Lợi, Bs. Trần Nhật Thăng
Bộ môn Phụ Sản ĐHYD

Tỉ lệ lây truyền HIV cho giai đoạn trong tử cung là 6,67%. Một số yếu tố liên quan đã được tìm thấy trong nghiên cứu này: thai nhẹ cân ở thời điểm sanh, mẹ sử dụng ma tuý trong thai kì, mẹ có tỉ lệ CD4 thấp< 21% có liên quan với nguy cơ lây truyền HIV cho con ở giai đoạn trong tử cung.

* Nội dung chi tiết bài viết vui lòng bạn tải file .pdf
Files đính kèm