trang-trong.jpg

14/04/2011

Sơ bộ nghiên cứu tỉ lệ lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con giai đoạn trong tử cung

Trần Thị Lợi, Trần Nhật Thăng
BM Phụ sản ĐHYD

TÓM TẮT

Mục tiêu: Sơ bộ xác định tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con giai đoạn trong tử cung và một số yếu tố liên quan đến tỉ lệ này.

Phương pháp nghiên cứu:

Một nghiên cứu cắt ngang mô tả đã được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ trên 45 cặp thai phụ và con, trong thời gian từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 6 năm 2005.

Trẻ được chẩn đoán là nhiễm HIV trong tử cung khi có hai mẫu máu cuống rốn cùng dương tính với thử nghiệm PCR HIV-DNA (dùng hai căp mồi khác nhau). Mẫu thu thập bao gồm máu toàn  phần của mẹ tại thời điểm sanh và máu cuống rốn.

Tiêu chuẩn chọn mẫu: các trường hợp thai phụ chuyển dạ vào bệnh viện Từ Dũ, có chẩn đoán nhiễm HIV qua test nhanh hoặc ELISA, sau khi đã được tham vấn và đồng ý tham gia vào nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ: Thai phụ có PCR HIV-DNA âm tính từ mẫu máu thu thập được. 

Kết quả:

Tỉ lệ lây truyền HIV cho con giai đoạn trong tử cung là 6,67%. Một số yếu tố liên quan đã được tìm thấy trong nghiên cứu này: thai nhẹ cân ở thời điểm sanh, mẹ sử dụng ma túy trong thai kì, mẹ có tỉ lệ CD4 thấp < 21% có liên quan với nguy cơ lây truyền  HIV cho con ở giai đoạn trong tử cung.

Kết luận: 

Tỉ lệ lây truyền HIV cho con giai đoạn trong tử cung là 6,67% phù hợp với kết quả của các tác giả  trong khu vực. Đây là vấn đề cần được đầu tư nghiên cứu thêm.

ABSTRACT

Hiv-1 transmisssion in-utero from mother to child, a premilinary study

Objective: determine the transmission rate of HIV from mother to child in utero and some associated factors.

Methods

A cross-sectional study in 45 couples of mother and child was  performed at Tu Du hospital from January 2006 to June 2006.

Newborn babies were diagnosed as infected in-utero with HIV if two cord blood samples were positive with DNA-PCR test using 2 different primers.

Including criteria: pregnant women in labor have been diagnosed as HIV positive by serologic tests (rapid test or ELISA).

Excluding criteria: pregnant women whose serology were positive but that DNA-PCR test were negative were excluded.

Results: The overall HIV transmission rate from mother to child in utero was of 6.67%. Some associated factors have been found in the study and included  the low weight at birth, drug abuse in pregnancy and low rate of maternal CD4 cells (less than 21%).

Conclusions: The estimated HIV transmission rate from mother to child in utero was of 6.67% and comparable with previous studies in the region.  This result needs more analyses to confirm.

Trích HN Việt - Pháp lần 8, năm 2008