trang-trong.jpg

09/12/2008

Sanh mổ - Thực trạng và các yếu tố liên quan

Ts. Bs. Huỳnh Thị Thu Thủy
Phó Giám Đốc - BV Từ Dũ
Tình hình sanh mổ trên thế giới và ở Việt Nam

Tỉ lệ mổ lấy thai ở một số nước


Xu hướng MLT


* Nội dung chi tiết bài viết vui lòng bạn tải file .pdf
Files đính kèm