trang-trong.jpg

05/06/2012

Nhau cài răng lược trên nhau tiền đạo có vết mổ lấy thai

PGS. TS. BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

Mục tiêu: Nhau cài răng lược (NCRL) là tình trạng gai nhau xâm lấn qua màng đáy vào cơ tử cung. NCRL có xu hướng ngày càng tăng, gấp 10 lần sau 5 thập kỷ tại Hoa Kỳ. Tại bệnh viện Hùng Vương từ 1995 – 2011, tỷ lệ mổ lấy thai tăng từ 17,1%  đến 42,8%, tỷ lệ NCRL tăng từ 1/10.000 lên 1/4.762, đặc biệt trong nhóm có nhau tiền đạo trên vết mổ sanh cũ. 

Phương pháp: nghiên cứu loạt ca lâm sàng NCRL tại bệnh viện Hùng vương trong năm 2011, có 10 trường hợp NCRL trên nhau tiền đạo mặt trước có vết mổ sanh cũ trong tổng số sanh 41.660. Tất cả đều được làm siêu âm, cộng hưởng từ và giải phẫu bệnh nếu có cắt tử cung.

Kết quả: 2 trường hợp phải mổ cấp cứu do chảy máu, 8 mổ chương trình. Có một trường hợp bảo tồn tử cung, 9 cắt tử cung sau mổ sanh. Có 1 trường hợp song thai. Tất cả các bé đều có Apgar 1 phút là 7. Thời gian mổ trung bình 158 ± 51,2 phút. Máu mất trung bình là 1.150 ± 447,8 gr. Truyền máu trung bình 810 ± 535,8 ml. 

Kết luận: Chẩn đoán mức độ xâm lấn của nhau trước sanh nên thực hiện với siêu âm màu có thể kết hợp cộng hưởng từ. Chẩn đoán sớm giúp có sự chuẩn bị cho mẹ và thai khi thích hợp sẽ có can thiệp kịp thời giúp giảm nguy cơ. Dùng steroids giúp trưởng thành phổi thai làm giảm tử vong do thai non tháng. Cắt tử cung khi mổ sanh hay giữ tử cung cần được thảo luận vì liên quan đến bệnh suất và tử vong ở mẹ.

* Trích Tài liệu HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/05/12