trang-trong.jpg

05/06/2012

Nghiên cứu tác dụng của nicardipine trong điều trị tiền sản giật nặng tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương


Lê Hoài Chương,ThS. BS. Mai Trọng Dũng

TÓM TẮT

Nghiên cứu tác dụng của nicardipine trong điều trị tiền sản giật nặng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả hạ huyết áp của nicardipine trong điều trị tiền sản giật nặng; nhận xét về các tác dụng phụ của thuốc. Đối tượng nghiên cứu: 32 thai phụ được chẩn đoán là tiền sản giật nặng được điều trị từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2012 có huyết áp tâm thu ≥ 160mmHg hoặc huyết áp tâm trương ≥ 110mmHg. 

Phương pháp nghiên cứu: các thai phụ được điều trị nicardipine aguettant 10mg truyền tĩnh mạch qua bơm tiêm điện với  tốc độ 2mg/h trong 5 giờ; theo dõi tác dụng hạ huyết áp và các tác dụng phụ của thuốc trong suốt quá trình điều trị cho đến khi kết thúc điều trị 4 giờ hoặc cho đến khi phải đình chỉ thai nghén nếu kết thúc điều trị sớm hơn.

Kết quả nghiên cứu: nicardipine có hạ huyết áp ở 96% các trường hợp ở cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.  Huyết áp tâm thu giảm 6,99% sau 30 phút; giảm 16,20% sau 1 giờ; giảm 20,26% sau 3 giờ; giảm 21,70%  sau 5 giờ. Huyết áp tâm trương giảm 10,91% sau 30 phút; giảm 16,32% sau 1 giờ;  giảm 20,24% sau 3 giờ; giảm 22,29% sau 5 giờ. Không có trường hợp nào xảy ra  huyết áp tụt hay huyết áp kẹt. Sau khi dừng thuốc huyết áp tăng trở lại sau 2  giờ. Tác dụng phụ: đau đầu gặp ở 18,8% số thai phụ; vã mồ hôi hay rét run gặp ở 18,8% số thai phụ; mạch nhanh ở 15,6% số thai phụ

* Trích Tài liệu HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/05/12