trang-trong.jpg

24/05/2016

Điều trị sa sinh dục bằng phương pháp phẫu thuật: Liệu còn có những chỉ định qua ngả âm đạo trong năm 2016?

* Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm