Banner-1000-130-01.jpg

24/05/2016

Siêu âm đánh giá khối u buồng trứng. Tính nguy cơ ác tính theo IOTA.

* Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm