trang-trong.jpg

05/06/2012

Điều trị biến chứng muộn của xạ trị


Bernard Castelain

Hai vấn đề cần quan tâm:

    
  • Điều trị biến chứng 
  • Tỷ lệ 
  • Phân loại 
  • Bệnh sinh 
  • Cơ chế hoạt động 
  • Điều trị 
  • Phòng ngừa 
  • Hiểu biết rõ về kỹ thuật 
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn về u và các cơ quan ảnh hưởng 
  • Tuân thủ phác đồ giữa các đợt điều trị 
  • Phối hợp tốt giữa các nhà xạ trị và bác sĩ lâm sàng 
  • Đánh giá kết quả, nhất là các biến chứng