trang-trong.jpg

05/06/2012

Đánh giá kết quả điều trị thai trên sẹo mổ đẻ cũ tại BV Phụ Sản Hà Nội năm 2009 -2011

ThS. BS. Diêm Thị Thanh Thủy

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Đánh giá kết quả 1 số phương pháp điều trị thai trên sẹo mổ đẻ cũ.

2. Đánh giá kết quả có thai lại sau điều trị trong 3 năm 2009 - 2011. 

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả có theo dõi dọc. 

Kết quả: Tổng số thai trên sẹo mổ đẻ cũ 151ca. Tỷ lệ  thành công của phương pháp hút thai dưới hướng dẫn của siêu âm: 89%; điều trị nội khoa bằng MTX: 64%;  phẫu thuật lấy  khối thai bảo tồn TC 23/28 ca, phẫu thuật cắt TC 5/28ca. Theo dõi có thai lại: tái phát thai trên sẹo mổ cũ 7/22ca; có thai lại mổ lấy thai: có 6/22 ca.

Kết luận: Kết quả  điều trị thành công cao nếu lựa chọn đúng phương pháp và đúng chỉ định. Tuy nhiên ở những bệnh nhân còn có nhu cầu sinh con thì cần có nghiên cứu thêm để đánh giá.

* Trích Tài liệu HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/05/12