trang-trong.jpg

05/06/2012

CIN và kết cục thai kỳ

Tay Eng-Hseon
    
  • Ngày càng có nhiều dữ liệu cho thấy tác dụng phụ của việc điều trị CIN đối với thai kỳ sau này.
  •  
  • Tăng nguy cơ sinh non, ối vỡ non và sơ sinh nhẹ cân được ghi nhận.
  •  
  • Nguy cơ tăng lên đối với thủ thuật sinh thiết bằng dao và khoét chóp CTC rộng do làm mất một số lượng lớn mô CTC.
  •  
  • Do đó, cần có chiến lược xử trí đúng đắn đối với thai kỳ sau điều trị CIN.
  •  
  • Cần tránh điều trị CIN quá tay.

   

  * Trích Tài liệu HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/05/12

Files đính kèm