trang-trong.jpg

03/11/2009

Khoa Xét nghiệm

Trưởng khoa: ThS. BS. Lê Minh Hoài An

Phó trưởng khoa: CN. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - CN. Phạm Đức Thọ

Chức năng:

Khoa Xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện các xét nghiệm

  • Nội tiết: FSH - LH - Prolactin – Progesterone-Estradiol – Testosterone – HCG trong máu - AFP - UE3 .
  • HbsAg - AntiHBs - HbeAg - HIV - HCV - BW (RPR  –TPHA )
  • CA125 –CA15-3
  • HCG định lượng trong nước tiểu,
  • Sinh hóa máu: Glycémie, Creatin ine, Acid uric, Protide total, AST, ALT, Bilirubine, Albumin, Cholesterol  total, Triglyceride, HDL-C, LDL_C, Ion đồ, CRP
  • Sinh hóa nước tiểu.
  • Huyết học –Trữ máu: Công thức máu , VS, nhóm máu, đông máu toàn bộ, TQ -TCK.
  • Vi trùng: Nuôi cấy – Phân lập vi trùng, kháng sinh đồ, Widal Soi tươi - nhuộm.
  • XN phòng khám: lấy máu làm XN tiền phẩu, đường huyết cho thai phụ.
Khoa Xét nghiệm.

Các bài viết khác