trang-trong.jpg

16/11/2009

Vai trò của sFlt1 trong chẩn đoán sớm tiền sản giật

   ThS. BS. Lê Minh Hoài An
K. Xét nghiệm - BV Từ Dũ

sFlt1 (soluble fms-like tyrosine kinase – ) được xem như là một protein kháng tạo mạch máu trong huyết thanh vascular endothelial growth factor receptor (VEGF receptor-1). sFlt1 và yếu tố tăng trưởng nhau thai Placental growth factor (PIGF) là những yếu tố quan trọng điều hòa sự tạo mạch máu trong nhau.

Trong thai kỳ bình thường thì nồng độ của PIGF tăng trong hai tam cá nguyệt đầu và giảm dần đến lúc sinh, ngược lại sFlt1 thì ổn định trong hai tam cá nguyệt đầu và tăng đều cho đến lúc sinh. Một số nghiên cứu trên thế giới đã khẳng định sự liên quan của sFlt1 và tỉ lệ sFlt1/PIGF với sự khởi phát các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của tiền sản giật như nghiên cứu của Maynard và cộng sự, tác giả cho rằng khi lá nuôi phôi bị tổn thương dẫn đến sự gia tăng nồng độ sFlt1 làm cản trở sự phát triển nội mạch và giảm tưới máu nhau thai, cuối cùng gây ra các triệu chứng tiền sản giật.

Một nghiên cứu hồi cứu của Eric Rondeau gần đây cũng cho thấy sFlt1của mẹ sẽ gia tăng vài tuần (6,5 – 16,5 tuần) trước khi các triệu chứng tiền sản giật khởi phát và đã chứng minh vai trò sFlt1 như là một dấu hiệu dự đoán tiền sản giật.

Xét nghệm sFlt1 là một xét nghiệm miễn dịch được định lượng bằng hệ thống R&D của Mỹ hay hệ thống Elecsys của Roche. Một nghiên cứu tại bệnh viện Tenon, Pháp d Alexandre Hertig và cộng sự đã cho thấy sFlt1 của nhóm đối tượng tiền sản giật tăng cao có ý nghĩa vào tuần 25 – 28 của thai kỳ so với nhóm đối tượng mang thai bình thường (p = 0.027) hay với nhóm chỉ có cao huyết áp đơn thuần (p = 0.039). Bên cạnh đó các tác giả cũng khuyến cáo tỉ lệ sFlt1/PIGF có giá trị dự đoán tốt hơn là chỉ khảo sát sFlt1 đơn thuần.

Nồng độ sFlt1 (VEGF receptor) trong nghiên cứu của Alexandre Hertig và cộng sự :

 

 

Tài liệu tham khảo :

1. Richard JL,  Maynard SE, Qian C, Lim KH, England LJ, Yu KF, et al. Circulating angiogenic  factors and the risk of preeclampsia. N Engl J Med 2004;350:672-683.
2.Alexandre  Hertig, Nadia Berkane, Guillaume Lefevre, Karine Toumi, Hans-Peter Marti, Jacqueline Capeau, Serge Uzan and Eric Rondeau Maternal Serum sFlt1 Concentration Is an Early and Reliable Predictive Marker of Preeclampsia
3. Maynard SE, Min J-Y, Merchan J, Lim KH, Li J, Mondal S, et al. Excess placental soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt1) may contribute to endothelial dysfunction, hypertension, and proteinuria in preeclampsia. J Clin Invest  2003;111:649-658.[CrossRef][Web of Science][Medline] [Order article via  Infotrieve]