banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

19/02/2020

Sử dụng paracetamol trước khi mang thai có nguy cơ ảnh hưởng lên sức khỏe trẻ sơ sinh

ThS. DS. Đặng Thị Thuận Thảo (lược dịch)

Bệnh viện Từ Dũ

Theo một nghiên cứu gần đây, việc sử dụng Paracetamol trong 3 tháng trước khi mang thai có liên quan đến việc tăng nguy cơ bất lợi khi sinh như nhẹ cân (LBW), sinh non (PTB) và trọng lượng thai nhỏ hơn tuổi thai (SGA).

Một nghiên cứu tiền cứu ở Ontario (OBS) với 1.200 phụ nữ (tuổi trung bình 33,8 tuổi, BMI trung bình 23,2 kg) sinh con từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017 tại Bệnh viện Mount Sinai ở Ontario, Canada. Thông tin về việc sử dụng Paracetamol và các yếu tố lối sống khác trong ba giai đoạn của thai kỳ đã được ghi lại trong bảng câu hỏi và được phân loại thành 3 giai đoạn: giai đoạn trước khi mang thai (3 tháng trước khi mang thai), giai đoạn từ 12-16 tuần và giai đoạn từ 28-32 tuần. [Pediatric Research 2019;doi:10.1038/s41390-019-0726-8]

Sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu, kết quả cho thấy những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ có sử dụng Paracetamol trong vòng 1 tuần trước khi mang thai có nguy cơ mắc LBW (<2.500 g; RR 2,16, 95% CI, 1.02-4.54), SGA * (RR 1.84, 95% CI, 1.14-2.98) hoặc PTB (RR 1.86, 95% CI, 0.96 - 3.63) không có ý nghĩa thống kê.

Nguy cơ SGA tăng cũng được ghi nhận ở trẻ em có bà mẹ sử dụng Paracetamol dưới 1 tuần trước khi mang thai (RR 1,46, 95% CI, 1,02-2.11).

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan giữa lượng Paracetamol được sử dụng trong giai đoạn từ 12-16 tuần và giai đoạn từ 28-32 tuần và nguy cơ dẫn đến kết cục bất lợi.

 

Hình minh họa - nguồn internet

 

Liên quan đến tần suất sử dụng Paracetamol, những bà mẹ sử dụng Paracetamol trong giai đoạn trước khi mang thai hoặc giai đoạn từ 12-18 tuần có nguy cơ trẻ sinh ra mắc SGA (RR 1,54, 95% CI, 1,02- 2,32).

Những bà mẹ có sử dụng Paracetamol trong 3 giai đoạn của thai kỳ cho thấy không có nguy cơ mắc PTB (RR 1.29, 95% CI, 0.58-2.88), LBW (RR 1.18, 95% CI, 0.47 -2.95), hoặc SGA (RR 0,80, KTC 95%, 0,41-1,53).

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, bà mẹ sử dụng Paracetamol trong 3 tháng trước khi mang thai có liên quan đến việc tăng nguy cơ kết quả bất lợi khi sinh.

Paracetamol vẫn là thuốc giảm đau an toàn nhất để sử dụng trong thai kỳ theo tài liệu hiện tại. Cần những nghiên cứu sâu hơn để đánh giá kết quả này.

 

Tài liệu tham khảo

Elaine Soliven (2020), Pre-pregnancy acetaminophen use tied to increased adverse birth outcomes risk