banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

02/10/2023

Tổng kết: Lớp thực hành Sản Phụ khoa 3 tháng liên kết với Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Nhân Dân 115 – Khóa 1

(Chương trình thực hành lâm sàng dành cho Bác sĩ y khoa mới tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa của Sở Y tế TP. HCM)

 

Thực hiện chỉ đạo Sở Y Tế TP. HCM, Quyết định 217/QĐ-SYT ngày 19/01/2022 về việc ban hành thí điểm Khung chương trình thực hành lâm sàng dành cho bác sĩ đa khoa mói tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa;

Căn cứ Hợp đồng đào tạo và thực hiện Kế hoạch 184/KH-BVTD ngày 11 tháng 02 năm 2022 về Chương trình Thực hành Sản phụ khoa 3 tháng, liên kết với Bệnh viện Nguyễn Trãi, khóa 1, từ ngày 14/02/2022-04/8/2023;

Căn cứ Hợp đồng đào tạo và thực hiện Kế hoạch 367/KH-BVTD ngày 10 tháng 3 năm 2022 về Chương trình Thực hành Sản phụ khoa 3 tháng liên kết với Bệnh viện Nhân dân 115, khóa 1, từ ngày 10/3/2022-04/8/2023;

Lớp Thực hành Sản Phụ khoa 3 tháng, khóa 1 liên kết với Bệnh viện Nguyễn Trãi diễn ra từ ngày 14/02/2022 đến ngày 04/8/2023 với số lượng đăng kí: 70 bác sĩ.  Thực hành tại Trạm Y tế thứ 2,4,5; thực hành tại Bệnh viện Từ Dũ thứ 3,6.

Lớp Thực hành Sản Phụ khoa 3 tháng, khóa 1 liên kết với Bệnh viện Nhân dân 115 diễn ra từ ngày 10/3/2022-04/8/2023 với số lượng đăng kí: 93 bác sĩ. Thực hành tại Trạm Y tế thứ 2,4,6; thực hành tại Bệnh viện Từ Dũ thứ 3,5.

Ngày 04/8/2023 vừa qua, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức buổi tổng kết bế giảng Lớp Thực hành Sản Phụ khoa 3 tháng, khóa 1 liên kết với Bệnh viện Nguyễn Trãi và Bệnh viện Nhân dân 115 để các BS cùng nhau nhìn lại chặng đường học tập, thực hành trải nghiệm tại Bệnh viện Từ Dũ.

Trải qua chương trình học 18 tháng đa khoa gắn liền với Trạm Y tế. Trong đó, 3 tháng học tập và thực hành tại Bệnh viện Từ Dũ, các Bác sĩ đã hoàn thành học phần Sản Phụ khoa với kết quả học tập tốt đáng ghi nhận và có những trải nghiệm ý nghĩa. Tổng cộng 178 bác sĩ học viên đạt thành tích tốt, hoàn thành chương trình và được cấp giấy xác nhận thực hành về Thực hành Sản phụ khoa 3 tháng tại Bệnh viện Từ Dũ.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng rất được Sở Y tế quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Ngày 15/8/2023 vừa qua, Sở Y tế TP. HCM đã tổ chức Ngày Hội việc làm dành cho các bác sĩ trẻ hoàn thành khóa đầu tiên của chương trình thực hành tại Bệnh viện Đa khoa gắn với Trạm Y tế do tổ chức đã diễn ra sôi nổi và đầy thiết thực. Tất cả bệnh viện, các trung tâm y tế giới thiệu những hoạt động của đơn vị mình, đồng thời công khai nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm để tất cả các bác sĩ nghiên cứu đăng kí vào danh sách tuyển dụng của đơn vị tạo ra cơ hội, đáp ứng nhu cầu việc làm cho các bác sĩ trẻ. Bệnh viện Từ Dũ cũng đã tham gia và tuyển dụng được 2 bác sĩ cho Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Một số hình ảnh khóa học:

 

 

 BS.CKII. Trần Ngọc Hải – Giám Đốc bệnh viện Từ Dũ và các bác sĩ học viên

 

 

BS.CKII. Nguyễn Thị Thu Hiền – TP. CĐT, BV Từ Dũ  (bên phải), TS.BS Nguyễn Công Trung- TP. CĐT, BV Nguyễn Trãi (bên trái) và các giảng viên hướng dẫn, các bác sĩ học viên trong buổi tổng kết

 

 

Hình ảnh: PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TP. HCM và các bác sĩ trẻ trong Ngày Hội việc làm do SYT TP. HCM tổ chức

 

  Các bác sĩ trẻ trong Ngày Hội việc làm do SYT TP. HCM tổ chức

 

 

Các bác sĩ trẻ trong Ngày Hội việc làm do SYT TP. HCM tổ chức