banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

09/09/2023

Hội thảo “Tập huấn công tác đào tạo liên tục”

ThS. Nguyễn Lê Ngọc Vân
P. Chỉ đạo tuyến

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17/2/2012 của Bộ Y tế về việc cấp mã chứng nhận đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế, Bệnh viện Từ Dũ có 2 mã B26 và C01.05;

Căn cứ Thông báo số 2651/TB-SYT ngày 22/5/2019 của Sở Y tế về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ;

Căn cứ Luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023 số 15/2023/QH15 ngày 9/01/2023 của Quốc hội;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Từ Dũ và của Phòng Chỉ đạo tuyến.

Nhằm hỗ trợ trong công tác xây dựng chương trình, tổ chức các khóa học theo quy định về đánh giá năng lực hành nghề và cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023. Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, ngày 9/9/2023, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội thảo tập huấn công tác đào tạo liên tục với báo cáo viên: TS. Trần Minh Thái – Phó TP. TCCB – Sở Y tế TP. HCM.

Tham dự hội thảo có sự tham gia của 33 đại biểu gồm BS. CKII. Trần Ngọc Hải - Giám đốc, BS. CKII. Hồng Công Danh - Phó Giám đốc, TS. BS. Lê Quang Thanh – Nguyên Giám đốc, BS. CKII. Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, BS. CKII. Bùi Đặng Lan Hương – TP. TCCB, BS. CKII. Bùi Thị Hồng Nhu – TP. CTXH, ThS. Phạm Hoàng Nam – TP. TCKT, ThS. ĐD. Nguyễn Thị Tuyết Hằng – TP. Điều dưỡng, CN. Phạm Thanh Hữu – TP. HCQT, ThS. Nguyễn Hải Dương – PTP TCKT, chuyên viên các phòng chức năng liên quan công tác đào tạo, phụ trách chuyên môn các lớp học và 8 đại biểu đến từ đơn vị bạn gồm Bệnh viện Quận Tân Bình, BVĐK Mỹ Đức, BV huyện Bình Chánh, TTYT Quận 11, BV Quận 11.

Buổi hội thảo giúp cập nhật kiến thức về hướng dẫn thực hành cho sinh viên, học viên trường y, dược theo quy định Nghị định 111/2017/NĐ-CP, quy định kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KB,CB (Điều 24), hướng dẫn thực hành cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và xác nhận thực hành để cấp GPHN, quy định cập nhật kiến thức y khoa liên tục (Khoản 14, Điều 2 và Khoản 4 - Điều 22).