banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

21/08/2019

Hội thảo khoa học ngày 23/08/2019: Dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân sản phụ khoa