banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

31/03/2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Link đăng ký tham gia cuộc thi trực tuyến: 

https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/trang-chu.aspx