banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

05/11/2010

Workshop Phẫu thuật phục hồi sàn chậu và niệu phụ khoa

Ngày 1-2/11/2010 tại bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức Workshop Phẫu thuật phục hồi sàn chậu và niệu phụ khoa. Đây là workshop được phối hợp giữa Project Vietnam - Mỹ (BS. Hồ Thị Ánh Nguyệt, BS. Lê Hoàng Tâm) và Đơn vị Niệu phụ khoa bệnh viện Từ Dũ.

Nội dung chủ yếu của workshop kỳ này là mổ Dự phạm và trình bày các chuyên đề niệu phụ khoa. Nhóm bác sĩ của Project VietNam và đơn vị Niệu phụ khoa sẽ còn tiếp tục thực hiện mổ tại bệnh viện Từ Dũ cho đến hết ngày 10/11/2010.

* Nội dung các bài báo cáo vui lòng bạn tải file .pdf.