banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

11/08/2023

Thông tin Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 23

Cập nhật thông tin Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 23
Quý đại biểu vui lòng truy cập link:
 https://drive.google.com/.../1c0auK8WIqRLICvG6Pwy2pirRkNf...

Hoặc quét mã QR code dưới đây