banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

11/08/2023

Thay đổi Thông tin đại biểu tham dự HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 23

 

Nhằm rút ngắn thời gian check-in của đại biểu (không áp dụng đối với các thư mời ưu đãi).
Quý đại biểu vui lòng truy cập link
https://hoinghi.tudu.com.vn/CapNhatThongTin.html#/

 Hoặc quét mã QRcode để Thay đổi thông tin đại biểu trước khi check-in