banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

19/11/2021

Hội thảo khoa học “Chiến lược trong Tầm soát ung thư cổ tử cung trong giai đoạn bình thường mới” vào ngày 19 tháng 10 năm 2021

Cảm ơn quý đồng nghiệp đã tham dự Hội thảo khoa học “Chiến lược trong Tầm soát ung thư cổ tử cung trong giai đoạn bình thường mới” vào ngày 19 tháng 10 năm 2021. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý đồng nghiệp những chia sẻ hữu ích từ các chuyên gia. Quý đồng nghiệp có thể xem lại bản thu hình theo đường dẫn sau:

https://player.vimeo.com/video/641392269?h=dd494e4d0f&mkt_tok=MTA2LVJSVy0zMzAAAAGAgn8uCz6oGjT7fOWGCBF30dACyqGxwcJb8cE5puvvRmRaUZvtkJa0sdpqKIeVETwFmjjDVNwyCMhrVn3igOpcF279G6ncSwvlW9ZiS09VeiW3