banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

12/09/2016

HN Bảo tồn sinh sản Châu Á, lần thứ 1 (TB lần 2)

 

Qúy vị đại biểu lưu ý: 

- Hai hội thảo diễn ra vào cùng thời điểm, do đó quý ĐB vui lòng chỉ đăng ký tham dự 1 hội thảo.
- Ban tổ chức ngưng nhận đăng ký 2 hội thảo (ngày 18/11/2016) vì đã nhận đủ số lượng.
>> Đăng ký Hội nghị chính thức