banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

29/04/2020

Hội thảo trực tuyến ngày 08/05/2020: Kích thích buồng trứng trong IVF/ICSI

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký xin liên hệ:

Nguyễn Thị Thuận Ánh

Nhân viên văn phòng đại diện MSD

Số điện thoại: 0976399367

Email: thi.thuan.anh.nguyen@merck.com