banner-dang-web.jpg
trang-trong.jpg

04/03/2020

Hội thảo khoa học chuyên đề: Sàng lọc và xử trí Chlamydia trachomatis ở phụ nữ trước và trong thai kỳ