banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Nhau bám thấp

Hỏi - 20/12/2016

Ngôi thai đầu, thai #34 tuần. Tim thai: 150; ĐKLĐ: 86mm; Chu vi đầu: 326 mm; CDXĐ: 63 mm; ĐKNB: 100 mm; CVB: 315 mm; nặng 2480gr. Lượng ối: BT Vị trí nhau bám: mặt sau nhóm 3, bờ dưới bánh nhau cách lỗ trong tử cung #19mm, độ trưởng thành 2.. Bsĩ ơi! Cho em hỏi vị trí nhau và độ trưởng thành của em với kq của bé có gì bất thường hk ạ? Và cho em hỏi em bị kết luận nhau bám thấp như z, thì em sinh thường được hk ạ?

Trả lời

Chào bạn

Nhau bám thấp cũng có khả năng sinh thường, cân nặng và dộ trưởng thành bánh nhau là bình thường.

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh