banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Lấy kết quả xét nghiệm máu

Hỏi - 20/12/2016

Cho em hỏi phòng lấy kết quả xét nghiệm máu làm việc đến mấy giờ vậy bác sĩ? Cò còn làm việc sau giờ hành chính không bác sĩ?Và cho em hỏi nếu em không tiện lên lấy, em có thể nhờ người thân lấy giùm em kết quả xét nghiệm máu được không?

Trả lời

Chào em

Kết quả xét nghiệm máu chỉ trả trong giờ hành chính với khu khám 227 Cống quỳnh, còn khu 191 có thể trả ngoài giờ nếu bạn khám ngoài giờ, có thể nhờ người nhà mang hóa dơn thu tiền đến nhận kết quả trong các trường hợp bình thường. Khi có kết quả bất thường thì bạn (có thể cả chồng) phải đến nhận trực tiếp vì có thể phải tư vấn thêm.

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh