banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Hỏi về bệnh Thalassemia

Hỏi - 25/08/2013
Nếu như người vợ có chỉ số MCV, MCH, MHCV thấp nhiều hơn so với bình thường, còn chồng bình thường thì thai nhi có khả năng ảnh hưởng gì không?
Trả lời

Chào bạn,

Nếu chồng bạn hoàn toàn bình thường thì bé sẽ không bị bệnh thalassemia đồng hợp tử.


TS. BS. Lê Thị Thu Hà
Khoa Sản A - BV Từ Dũ