banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Dịch vụ sanh

Hỏi - 02/03/2024

Cho em hỏi sau khi sanh dịch vụ thương gia, có đăng ký được phòng deluxe 1 giường khu N không ạ? Em dự sanh 20/3

Trả lời

Chào em

Hiện tại, BV chưa triển khai dịch vụ đăng ký phòng trước. Sau khi sanh xonng, thì bạn mới được đăng ký phòng. Vì vậy, tùy vào thời điểm bạn sanh nếu còn phòng trống thì bạn sẽ được lấy phòng

Chúc bạn mẹ tròn con vuông

Thân mến