banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

17/12/2021

Quan điểm điều trị viêm âm đạo ở đối tượng thai phụ và phụ nữ mãn kinh

Bài báo cáo online: “Quan điểm điều trị viêm âm đạo ở đối tượng thai phụ và phụ nữ mãn kinh” ngày 17/12/2021. Mời Quý đồng nghiệp tải về hoặc xem tại đây

https://docs.google.com/presentation/d/13RZStvqmOYSK396NLRlf7_1VlsasvFy0/edit#slide=id.p1

Trân trọng./.