banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

15/11/2021

Kinh nghiệm và cập nhật chẩn đoán, điều trị thai phụ mắc COVID-19

Kinh nghiệm và cập nhật chẩn đoán, điều trị thai phụ mắc COVID-19

TS.BS Lê Quang Thanh