banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

01/06/2011

Tỷ lệ hiện mắc nhiễm HPV của phụ nữ Tp.HCM và các yếu tố liên quan

Trần Thị Lợi*, Lê Thị  Kiều Dung*, Hồ Vân Phúc*

Tóm tắt

Mục tiêu: xác định tỉ lệ hiện mắc nhiễm HPV của phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và các yếu tố liên quan.

Phương pháp nghiên cứu: thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên  phụ nữ 18-69 tuổi, đã có quan hệ tình dục trong cộng đồng thuộc các quận huyện TP HCM được chọn vào  mẫu nghiên cứu. Các số liệu liên quan đến nghiên cứu được thu thập qua bảng câu hỏi soạn sẵn gồm 16 câu hỏi liên quan đến nhân khẩu, xã hội học, tiền sử của vợ và chồng với các yếu tố liên quan đến nhiễm HPV, bệnh sử phụ khoa của lần khám này, phần khám lâm sàng và chẩn đoán lâm sàng. Sau khi phỏng vấn bằng bảng thu thập số liệu, các đối tượng tham gia nghiên cứu được khám phụ khoa, được thử nghiệm định tính và định týp HPV.

Kết quả: từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 1năm 2009, chúng tôi đã thực hiện khám phụ khoa và làm xét nghiệm HPV DNA cho 1550 đối tượng tại 20 phường xã của 10 quận huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có được kết quả tỉ lệ HPV dương tính trong cộng đồng phụ nữ TP HCM là  10.84 % (168/1550), trong đó HPV nguy cơ cao là 9.10% (141/1550).

Trích Tài liệu HN Phòng chống Ung thư phụ khoa lần 04, năm 2009