banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

17/12/2021

Viêm teo âm đạo ở phụ nữ nãm kinh – vai trò kết hợp Lactobacilli và estraol trong điều trị rối loạn hệ sinh thái âm đạo

Chuyên đề: Viêm teo âm đạo ở phụ nữ nãm kinh – vai trò kết hợp Lactobacilli và estraol trong điều trị rối loạn hệ sinh thái âm đạo  - BS.CKII. Nguyễn Thị Bích Ty

Mời quý đồng nghiệp tải về hoặc xem tại đây:

https://docs.google.com/presentation/d/1PlwsTJFj5BYDVAzTGdyKlRVOQud561Cz/edit#slide=id.p1