banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

16/07/2015

Ý tưởng nghiên cứu

KHOA/ PHÒNG

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

THIẾT KẾ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cấp cứu-Chống độc ; Sản A, Sơ sinh

- Tỷ lệ nhiễm GBS (Liên cầu khuẩn nhóm B) niệu sinh dục ở thai phụ nhập viện sanh non tại bệnh viện Từ Dũ là bao nhiêu? Có khác biệt gì so với nhóm sanh đủ tháng?

- Hiệu quả sử dụng kháng sinh dự phòng GBS ở trẻ sơ sinh?

- Nghiên cứu cắt ngang

 

 

 

- Nghiên cứu dọc  hoặc nghiên cứu can thiệp

- Incidence of maternal GBS colonization and neonatal GBS disease among Very Low Birth Weight Polish neonates.

-The -Prevalence of Urogenital Infections in Pregnant Women Experiencing Preterm and Full-Term Labor

-The importance of antibiotic prophylaxis in GBS-positive parturient women. Med Sci Monit

Nội soi

Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thành công/thất bại đối với bệnh nhân điều trị  nội thai ngoài tử cung với Metrothexate hay không?

- Cắt ngang hoặc

- Bệnh chứng

- Predictors of Success of Medical Management of Ectopic Pregnancy in a Tertiary Care Hospital in United Arab Emirates

- Medical Management of Ectopic Pregnancy: A Comparison of Regimens

- Predictors of Success of Different Treatment Modalities for Management of Ectopic Pregnancy

   

Chăm sóc trước sinh

Hiệu quả điều trị và kết cục thai kỳ các trường hợp song thai cùng 1 bánh nhau

-Báo cáo hàng loạt ca hoặc

- bệnh chứng

- Obstetric outcomes of monochorionic pregnancies conceived following assisted reproductive technology: A retrospective study.

- Perinatal Outcome of Monochorionic in Comparison to Dichorionic
Twin Pregnancies

 

 

Các bài viết khác