banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

06/06/2012

Vô sinh chưa rõ nguyên nhân: cập nhật về chẩn đoán và điều trị hiệu quả

ThS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết

Cùng với sự phát triển và tiến bộ của khoa học trong các thập niên qua, việc chẩn đoán và điều trị hiếm muộn ngày càng có nhiều tiến bộ. Tổng quan này nhằm giúp đánh giá các phương pháp dùng trong chẩn đoán vô sinh không rõ nguyên nhân. Đồng thời cũng phân tích các biện pháp can thiệp điều trị những trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân. Can thiệp điều trị hiếm muộn không rõ nguyên nhân nên được cá thể hóa. Các yếu tố cần phân tích cẩn thận để đi đến quyết định chọn lựa như tuổi người vợ, thời gian vô sinh, chi phí điều trị và năng lực can thiệp của từng địa phương để đưa ra giải phap phù hợp nhất cho từng bệnh nhân.

* Trích Tài liệu HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/05/12