banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

24/05/2016

Vỡ góc tử cung thai 22 tuần thụ tinh ống nghiệm sau nội soi cắt 2 vòi trứng do ứ dịch – Báo cáo trường hợp và tổng quan tài liệu

* Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm