banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

20/05/2011

Nhìn lại hiệu quả của bơm tinh trùng vào buồng tử cung

BS.Yeong Cheng Toh
    Giám đốc phân nhánh điều trị hiếm muộn, Tập đoàn Thompson, Singapore

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) đã được áp dụng điều trị hiếm muộn từ nhiều năm. Phương thức điều trị khác nhau giữa các trung tâm hỗ trợ sinh sản và thậm chí khác nhau giữa chuyên gia về hiếm muộn. Tuy nhiên, bản chất của IUI là kích thích noãn kết hợp với bơm tinh trùng vào buồng tử cung đúng thời điểm. Kỹ thuật này được áp dụng điều trị các nguyên nhân hiếm muộn: từ rối loạn rụng trứng, các vấn đề yếu tố do nam, đến các trường hợp “hiếm muộn không rõ nguyên nhân”.

Thụ tinh trong ống nghiệm ngày trở nên phổ biến và phương tiện hỗ trợ sinh sản ngày càng nhiều,gần như chiếm lĩnh gia tăng và tiềm năng trong điều trị vô sinh trở nên dồi dào, do đó chúng ta cần đánh giá lại giá trị của bơm tinh trùng vào buồng tử cung trong kỷ nguyên hiện đại ngày nay, đồng thời xem xét những phương cách nhằm tối ưu hóa hiệu quả kỹ thuật đầy tiềm năng này

Trích Tài liệu HN Việt - Pháp lần 11, năm 2011