banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

06/06/2012

Kết quả vi phẫu thuật nối ống dẫn tinh sau triệt sản

BS. CKI. Đặng Quang Tuấn, ThS. BS. Nguyễn Thành Như, BS. Dương Quang Huy

Mở đầu: Vi phẫu thuật nối ống dẫn tinh là một phẫu thuật không quá phức tạp, giúp bệnh nhân có thể có con tự nhiên sau triệt sản.

Mục tiêu: Khảo sát hiệu quả của vi phẫu thuật nối ống dẫn tinh sau triệt sản.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lâm sàng tiền cứu các bênh nhân được vi phẫu thuật nối ống dẫn tinh sau triệt sản tại bệnh viện Bình Dương từ 03/2005- 11/2010.
Kết quả: 47 bệnh nhân được vi phẫu thuật nối ống dẫn tinh. Tuổi trung bình 47,72 ±  8,46 tuởi (28-69). Thời gian triệt sản trung bình 13,36 ± 7,39 năm  (1-30). Thời gian theo di trung bình 40,02 ± 20,12 tháng (12-80). 37 trường hợp có tinh trùng sau nối 12 tháng, 21 trường hợp có con tự nhiên sau mổ, 05 trường hợp có con bằng hỗ trợ sinh sản. Thời gian có con sau phẫu thuật trung bình 8,57 ± 3,95 thng (2-18).
Kết luật: Vi phẫu thuật  nối ống dẫn tinh nên là lựa chọn trong điều trị vô sinh nam sau triệt sản.

 * Trích Tài liệu HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/05/12