banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

25/03/2009

Hiệu quả của phẫu thuật nội soi trong điều trị hiếm muộn do nguyên nhân vòi trứng *

Ths.Bs. Lê Quang Thanh, Gs.Bs. Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Ths.Bs. Chu Thị Bá, Bs. Cửu Nguyễn Thiên Thanh
BV Từ Dũ

TÓM TẮT

Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của phẫu thuật nội soi ở những bệnh nhân (BN) bị hiếm muộn do nguyên nhân vòi trứng, một khảo sát hồi cứu đã được thực hiện tại BV Từ Dũ. Tất cả các trường hợp phẫu thuật nội soi tái tạo vòi trứng đoạn xa ở những BN hiếm muộn từ năm 2002 đến hết năm 2003 tại BV Từ Dũ đều được chọn để đánh giá. Các dữ liệu được thu thập hồi cứu trên hồ sơ bệnh án và thư phúc đáp do BN trả lời. Hiệu quả được đánh giá dựa trên tỉ lệ thai trong tử cung sau mổ tính đến thời điểm tháng 10/2004.

Tổng số trường hợp khảo sát được là 140. Tỷ lệ có thai trong tử cung là 19.3%, thai ngoài tử cung là 9.3%. Tuổi của BN là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phẫu thuật, càng lớn tuổi tỉ lệ có thai càng thấp (những người trên 35 tuổi tỉ lệ có thai chỉ còn 4%). Tỷ lệ có thai phù hợp với mức độ tổn thương và dính vòi trứng, mức độ tổn thương và dính càng nặng thì tỉ lệ có thai càng thấp.

Tóm lại, tiên lượng của hiếm muộn do nguyên nhân vòi trứng liên quan đến độ nặng của tổn thương vòi trứng và tuổi của bệnh nhân. Phẫu thuật nội soi tái tạo vòi trứng chỉ hiệu quả khi tổn thương vòi trứng ở mức độ nhẹ hoặc trung bình. Đối với những trường hợp lớn tuổi (>35) hoặc tổn thương vòi trứng nặng nên được chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm.

summary

the efficacy of laparoscopic surgery for patients with tubal factor infertility

In order to evaluate the efficacy of laparoscopic surgery for patients with tubal factor infertility, a retrospective analysis was conducted at tu du hospital. All infertile cases with laparoscopic tubal surgery from 2002 to the end of 2003 at tu du hospital was selected for this analysis. Needed informations were retrospectively collected on medical record and patients reply. The evaluation of effectiveness was based on the rate of intrauterine pregnancy after laparoscopic tubal surgery up to 10/2004.

Total cases enrolled is 140. Intrauterine pregnancy rate is 19.3% and ectopic pregnancy rate is 9.3%. Patient’s age is one of factors influencing the outcome of laparoscopic surgery. The elder patients are, the lower pregnancy rate they get for patients over 35 years old, pregnancy rate is as low as 4%). The level of tubal damage and adhesion are also influencing factors for rate of intrauterine pregnancy. The more severe damage and adhesion patients have, the lower pregnancy rate they get.

Briefly, the prognosis of tubal factor infertility was highly associated with the level of tubal damage and patients age. Laparoscopic surgery for tubal obstruction is only effective for cases with mild or moderate lesion. For elder cases over 35 years old or severe tubal damage, IVF-ET should be indicated.