trang-trong.jpg

06/06/2012

Giá trị của kỹ thuật IMSI trong thụ tinh trong ống nghiệm

ThS. BS. Vũ Bích Thụy

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng cho thấy một trong những nguyên nhân thất bại điều trị TTTON nhiều lần bằng phương pháp ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương trứng) là do yếu tố bất thường từ người chồng. Thực nghiệm cũng cho thấy tiêm tinh trùng mang hình thái bất thường vào bào tương trứng làm giảm hiệu quả quá trình TTTON. Sử dụng kỹ  thuật ICSI “cải tiến” gọi là IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) giúp gia tăng độ chính xác trong việc chọn lựa tinh trùng mang  hình thái bình thường trước khi thực hiện tiêm tinh trùng vào bào tương trứng. Bài báo cáo giới thiệu tổng quan về kỹ thuật IMSI và đánh giá hiệu quả lâm sàng do kỹ thuật này mang lại trong việc nâng cao tỷ lệ làm tổ, gia tăng tỷ lệ có thai và làm giảm tỷ lệ sảy thai ở nhóm bệnh nhân được hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật IMSI.

* Trích Tài liệu HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/05/12