banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

25/07/2011

Sinh hoạt kỳ 1: Ban an toàn người bệnh

Thời gian
: 14g00 ngày 21 tháng 07 năm 2011
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

An toàn người bệnh và quản lý nguy cơ
  • Sự cố y khoa/Sai sót y khoa?
  • Quản lý nguy cơ
  • Hệ thống báo cáo sự cố y khoa
  • Phân tích và can thiệp hệ thống
Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.