banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

15/11/2021

Hướng dẫn phòng chống dịch & công tác tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại BVTD

Hướng dẫn phòng chống dịch & công tác tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Từ Dũ

BS.CKII Bùi Văn Hoàng

Files đính kèm