banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 09/06/2011

Thời gian : 14g00 ngày 09 tháng 06 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 02/06/2011

Thời gian : 14g00 ngày 02 tháng 06 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 26/05/2011

Thời gian : 14g00 ngày 26 tháng 05 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 12/05/2011

Thời gian : 14g00 ngày 12 tháng 05 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 12/05/2011

Thời gian : 14g00 ngày 12 tháng 05 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 05/05/2011

Thời gian : 14g00 ngày 05 tháng 05 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 07/04/2011

Thời gian : 14g00 ngày 07 tháng 04 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ